Visa Hàn Quốc

Thông Tin Visa Hàn Quốc.

Viên chức Lãnh sự căn cứ vào từng trường hợp cụ thể sẽ quyết định cấp visa hay không, cùng với loại visa, thời hạn có hiệu lực, thời hạn lưu trú và số lần nhập cảnh. Khi bạn được cấp visa, các thông tin trên visa được cấp có ý nghĩa như sau:

 
1.Họ
2.Tên và Tên đệm
3.Ngày Sinh
4.Giới Tính
5.Chủng loại Visa:

Được ký hiệu theo chữ cái in hoa và số. Ví dụ: Visa du lịch (C3) cấp cho những người có mục đích lưu trú ngắn hạn như du lịch, thăm người thân, những người đến Hàn Quốc để điều trị y tế hoặc những người sẽ đi qua lãnh thổ Hàn Quốc, có thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày. Tuỳ theo từng mục đích lưu trú cụ thể, loại visa này được chia nhỏ như sau:
- C3 – 1: Visa thăm người thân.
- C3 – 2: Visa du lịch theo đoàn.
- C3 – 3: Visa khám chữa bệnh.
- C3 – 4: Visa cho khách là doanh nghiệp loại chung.
- C3 – 5: Visa cho khách là doanh nghiệp theo hợp đồng.
- C3 – 6: Visa cho khách là doanh nghiệp diện bảo lãnh.
- C3 – 9: Visa du lịch thông thường.
- C3 – 10: Visa quá cảnh trực tiếp..

6.Thời gian lưu trú:

Là số ngày tối đa bạn được phép lưu trú tại Hàn Quốc kể từ ngày nhập cảnh.

7.Số lần nhập cảnh:

Là số lần bạn được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc. Visa được cấp có thể là một lần (Single) hoặc nhiều lần (Multiple).

8.Ngày cấp visa:

Đây cũng là ngày có hiệu lực của visa.

9.Ngày hết hạn visa:

Tính đến thời điểm 24 giờ 00 phút ngày này, visa của bạn sẽ hết hiệu lực và bạn không được phép sử dụng nó nữa.

10.Nơi cấp visa:

Visa được cấp có thể là Đại sứ quán Hàn Quốc hoặc Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc.

11.Ghi chú:

à những lưu Lãnh sự cần ghi chú đối với visa của bạn. Vậy số của Visa Hàn Quốc là số nào? Dãy số này nằm ở đâu?Bạn đủ điều kiện xin Visa Đài Loan online (E-visa Đài Loan) khi được cấp Visa Hàn Quốc, khi đó bạn sẽ có thắc mắc số của Visa Hàn Quốc là số nào và nằm ở đâu? Visa Hàn Quốc khi cấp sẽ có hai dãy số (màu đỏ và màu đen như hình). Theo tìm hiểu của Visa Việt Tín, thông thường số Visa Hàn nằm ở góc trái phía trên của visa được cấp (dòng số màu đen trên hình).

Trên đây là những thông tin cơ bản và hữu ích bạn nên biết để đọc được visa của mình. Từ đó, bạn sẽ biết cách sử dụng visa đúng mục đích, đúng quy định để tránh mang lại những hậu quả không mong muốn và có thể dẫn tới việc bạn có thể sẽ không được cấp visa trong những khoảng thời gian nhất định.

Có thể bạn quan tâm
Visa Nhật Bản
Visa Nhật Bản

0 Bình luận
Hay cho chúng tôi ý kiến